Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 19 juli 2010

Bara ett litet rispande med en nål (J.C. Ryle, 1816-1900)


"Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?" Markus 8:36

Att förlora själen är den svåraste förlust som kan drabba en människa. Den värsta och smärtsammaste av sjukdomar; den mest beklämmande förmögenhetskonkursen; de mest katastrofala skeppsbrotten; är bara ett litet rispande med en nål jämfört med att förlora själen. Alla andra förluster kan man stå ut med, om bara för en kort tid, men att förlora själen är för alltid! Det är att förlora Gud och Kristus och Himlen och härligheten, och glädje, till all evighet. Det är att kastas bort för alltid, hjälplös och hopplös i helvetet!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar