Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 3 juli 2010

Enkätredovisning: Vad var du innan du blev frälst?

Frågan var vilken religion man tillhörde. Så, förutom att 100% av oss är onda helvetesförtjänande syndare.

Jag tror jag la upp enkäten under en månad. 35 röstade. Resultat:


Jag tog bort de alternativen där ingen röstat. 25% var kristna innan de blev frälsta. Ingen annan religion hade en så stor andel av de som svarade blivit frälst ifrån. Man kan alltså vara kristen men inte vara frälst, eftersom de var det innan de blev frälsta. Det är viktigt för dig som kallar dig kristen att veta om du verkligen är frälst. Många kommer säga Herre, Herre, men den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Se Är Du Född På Nytt?

Vi sörjer och ber för den dystra skara som fortfarande är i sina synder även efter en besökstid på denna blogg. I verkligheten är det fler än bara 5 st som är i sina synder och kommer gå under om de förblir så ända tills de dött.

Håll korpgluggarna öppna efter kommande enkäter nere i spalten till höger på bloggen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar