Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 12 juli 2010

En bok som behövs (av J.R. Miller, ur "Counsel and Help" 1907)

"Jag hoppas på Ditt Ord."
Psalm 119:81

Så länge det finns...
tårar och bekymmer,
och brustna hjärtan,
och söndersmulade förhoppningar,
och mänskliga svek,
och tyngda och böjda liv,
och ledsna och förtvivlade andar
så länge är Bibeln en bok som behövs.
Den är full av inspiration, ljus, hjälp och styrka för alla jordens trötta.

"HERRENS undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv.
HERRENS vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa.
HERRENS befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat.
Hans bud är klart, det upplyser ögonen.
HERRENS fruktan är ren, den består i evighet.
HERRENS domslut är sanna, de är alla rättfärdiga.
De är dyrbarare än guld, än mängder av fint guld.
De är sötare än honung, än renaste honung.
Genom dem blir din tjänare varnad, den som följer dem får stor lön."
Psalm 19:7-11

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar