Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 7 juli 2010

Himlens Salighet (J.R. Miller, 1840-1912)

"De skall se hans ansikte!" Uppenbarelseboken 22:4

Johannes säger att i himlen "kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är." 1 Johannesbrevet 3:2. När vi ser på ljuset i vår Mästares ansikte, präglar dess skönhet oss! Att se på Kristus, gör oss lika Honom!

Paulus lär ut samma anmärkningsvärda sanning: "Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet." 2 Korintierbrevet 3:18. Denna förvandling är inte bara en himmelsk sak, den kommer fullbordas där, när alla slöjor tagits bort och vi får se rakt in i Kristi ansikte; men den är något för vårt jordeliv också. Den börjar här, och fortsätter, likheten kommer fram mer och mer fullt och tydligt, medan vi vet mer och mer om Kristus.

Vänskap med Honom, umgänge med Honom, att se in i Hans ansikte, präntar Hans likhet på oss! Varje dag, om vi lever som vi bör, komomer något nytt drag av Hans skönhet fram i våra ansikten!

En dag ska vi alla glida bort från dessa scener på jorden. Våra ögon kommer vara slutna för alla bekanta saker. I nästa stund, O hänryckning! då kommer de öppnas för Jesu Kristi avtäckta ansikte! Det är vad "döden" kommer vara för dig, om du är Guds barn. Du kanske nu fruktar döden, men den innebär bara att gå och få se din Återlösares ansikte!

Himlens salighet kommer i stort vara att vara med Kristus, att se Hans ansikte, åtnjuta Hans vänskap. Vilken salighet det kommer vara i himlen, att se in i Kristi ansikte av kärlek, och få Hans leende!

Att se Kristi ansikte är också ett tecken på hög ära. Inte många får tillåtelse att komma nära en jordisk kung. Bara hans favoriter och de i hög ställning har denna förmån. Men i himlen, kommer alla Kristi tjänare se Hans ansikte. Det vill säga, de kommer att få tillträde till den närmaste gemenskap och kommer att få alla förmåner som nära vänner har!

Vilken välsignad stund det kommer att bli, när vi visas in i Kristi närvaro! Inte undra på att Paulus säger "Bryta upp och vara hos Kristus - är mycket bättre!" [se Fil 1:23]

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar