Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 29 juli 2010

Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn (Arthur Pink, 1886-1952)


"Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn." 2 Mosebok 20:7

Detta budord befaller oss att tala om Gud med det andeuttryck som hör till Hans värdighet och högtidlighet och majestät: alltså, med den yttersta uppriktighet, ödmjukhet och vördnad. O vilka höga tankar vi bör hålla om en sådan Varelse! I vilken helig fruktan vi bör vara hos Honom!

Vad som än har med Gud att göra bör talas om med den största nykterhet.

Guds namn missbrukas - när vi använder det utan rätt hänsyn och vördnad. När vi än nämner Honom som seraferna döljer sina ansikten för - bör vi allvarligt och högtidligt tänka på Hans eviga majestät och härlighet - och böja våra hjärtan i djupaste undergivenhet inför det Namnet.

Guds Namn ska man inte leka med och kasta fram och tillbaka på varje lätt tunga. O min läsare, skaffa vanan att högtidligt tänka över vems Namn du just ska yttra. Det är Namnet på Han som är där med dig, som hör dig uttala det. Han är mån om Sin ära, och Han kommer gruvligt hämnas Sig själv på de som har ringaktat Honom!

Det har blivit nästan omöjligt att gå på gatorna eller komma in i blandat sällskap utan att höra Guds heliga Namn behandlas med hädiskt förakt. Dagens romaner, scenen och även radio (och på senare tid television, biografen och pressen) är förskräckliga brottslingar, och utan tvivel är detta en av de rysliga synderna mot Sig själv, som är anledningen till att Gud nu häller ut Sina domar över oss.

Gud blir fasligt uppretad av denna synd, och på grund av att allmänheten begår detta brott, har vårt land ådragit sig en förskräcklig skuld! "HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn." Hans ska få ett svårt straff, om inte i detta liv, då med allra största säkerhet så, i evighet, i det kommande livet!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar