Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 26 juli 2010

Inget större behov av underhållning! (Charles Spurgeon, 1834-1892)

Vänd bort mina ögon så att de inte ser efter förgängliga ting!
Psalm 119:37

Den människa som strålar av Jesu kärlek, känner inget större behov av underhållning! Hon har ingen tid till trams - eller till att ranta runt efter ytligheter!

En inaktiv bekännare bör man inte låta vara kvar i kyrkan - som en drönare i en kupa med arbetande bin.

Det bästa namnet för en kyrka är "Alla Helgon". Vi vill ha kyrkor som frambringar helgon; människor med mäktig tro och ihärdig bön; människor med ett heligt liv, och invigt arbete; människor fyllda med den Helige Ande.

Vi har ingen anknytning till de "Sista Dagars Heliga", men vi älskar varje dags heliga. Åh, om det fanns mer sådana!

"Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves!" 1 Korintierbrevet 15:58

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar