Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 22 juli 2010

Alla helvetets straff (Samuel Davies, 1723–1761)

"Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft!" 1 Korintierbrevet 1:18

I vår döende Jesu kors, har vi:
Frälsning för de förlorade!
Förlåtelse för de fördömda!
Helgelse för de oheliga!
Liv åt de döda!

Inte ens alla helvetets straff skulle någonsin kunna ge en mer lysande demonstration av Guds oändliga rättvisa och helighet, och syndens ondska och Hans oförsonliga hat för den - än Kristi Kors!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar