Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 23 juli 2010

O slås av förvåning över din fria benådning (Thomas Sherman)

O ädla helgon! Tre frågor kräver ditt svar:
1. Vad var du?
2. Vad är du?
3. Vad kommer du vara?

1. Vad var du?
Död i dina överträdelser och synder,
en rebell mot din Gud,
en slösare med din Faders egendom,
en slav till dina begär,
djävulens fånge,
på färdleden till helvetet.

2. Vad är du?
Friköpt av Kristus,
ett kungligt Guds barn,
Kristi brud,
den Helige Andes tempel,
arvinge till ett ovärderligt evigt arv!

3. Vad kommer du vara?
Ett strålande helgon,
i änglars sällskap,
en triumferande segrare,
en krönt kung,
tjänare åt Lammet,
en deltagare i de själshänförande och obeskrivbara härligheter som finns i Gud! Du ska se Ärans Konung ansikte mot ansikte - och åtnjuta direkt gemenskap med Jesus Kristus! Nej mer än så, du blir gjord till ett med Honom:
klädd i Hans härlighet,
krönt med Hans evighet,
och fylld med Hans glädje!

"Vad ögat inte har sett
och örat inte hört
och människohjärtat inte kunnat ana,
vad Gud har berett åt dem som älskar Honom!"
1 Korintierbrevet 2:9

O slås av förvåning över din fria benådning - och tacka Gud för allt!

(Min översättning, bibelcitat från Folkbibeln)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar