Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 31 juli 2010

Tecknad film av godhetstestet

Nu har de gjort en tecknad film av godhetstestet. Det var på tiden. Självklart skulle de göra sådär med "titta på begär" som brukade vara i gamla tecknade filmer... jag visste det.Dela den t ex på facebook, eller nå't...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar