Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 17 juli 2010

Det är fullbordat! (J.C. Ryle, 1816-1900)

"Det är fullbordat!" Johannes 19:30

Låt oss gå ifrån berättelsen om korsfästelsen, varje gång vi läser den - med hjärtan fulla av lovsång.

Låt oss prisa Gud för förtroendet det ger oss, till grunden för vårt hopp om förlåtelse. Våra synder må vara många och stora - men betalningen som gjorts av vår Store Ställföreträdare räcker långt mer än dem alla!

Låt oss prisa Gud för den bild den ger oss av kärleken hos vår Fader i himlen. Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla - kommer inte kunna annat än att också skänka oss allt med honom!

Inte minst, låt oss prisa Gud för den bild den ger oss av Jesu medlidande med hela Hans troende folk. Han kan bli rörd med känslan av våra svagheter. Han vet vad lidande är. Jesus är just den Frälsare som en bräcklig kropp, med ett svagt hjärta, i en ond värld, behöver!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar