Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 1 juli 2010

Syndens makt att bedra! (av Jeremy Taylor, 1613-1667)

"Så att ingen av er förhärdas genom
syndens makt att bedra!" Hebreerbrevet 3:13

Först gör synden henne häpen,
sedan blir den behaglig,
sedan lätt,
sedan ljuv,
sedan upprepad,
sedan vanemässig,
sedan befäst!

Sedan är människan oångerfull,
sedan enveten,
sedan beslutsan att aldrig bättra sig,
och sedan är hon fördömd!

"Ty syndens lön är döden!" Romarbrevet 6:23

(Min översättning)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar