Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 5 juli 2010

Vi bör hata den med ett dödligt hat! (J.C. Ryle, 1816-1900)

"Ni som älskar HERREN, hata det onda!" Psalm 97:10

Vad mycket vi bör hata synden! Istället för att . . .
älska den,
klamra oss fast vid den,
kela med den,
ursäkta den,
leka med den--
bör vi hata den med ett dödligt hat!

Synden är den stora mördaren, och tjuven, och
farsoten, och eländet i denna värld!

Låt oss inte sluta någon fred med den!

Låt oss inlåta oss i oupphörlig krigsföring mot den!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar