Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 16 juli 2010

Han skulle inte kunna älska dig mer! (Charles Spurgeon, 1834-1892)

"Med evig kärlek har jag älskat dig." Jeremia 31:3

Han älskade dig utan begynnelse. Innan år, sekler och årtusenden började räknas, var ditt namn på Hans hjärta! Eviga tankar av kärlek har funnits i Guds bröst för dig. Han har älskat dig utan uppehåll; det har aldrig funnits någon minut då Han inte älskade dig. Ditt namn som en gång upptecknats på Hans händer har aldrig suddats ut, och Han kommer inte heller stryka ut det ur Livets Bok.

Sedan du funnits till i denna värld, har Han älskat dig med största tålamod. Du har ofta retat upp Honom; du har trotsat Honom oräkneliga gånger, ändå har Han aldrig stoppat Sitt hjärtas flöde gentemot dig; och, välsignat vare Hans namn, det kommer Han aldrig att göra. Du är Hans, och du kommer alltid vara Hans. Guds kärlek till dig är utan gräns. Han skulle inte kunna älska dig mer, för Han som älskar dig är en Gud och Han kommer aldrig älska dig mindre. Hela Hans hjärta tillhör dig!

"Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er!" Johannes 15:9

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar