Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 27 juli 2010

Den kristnes val (Thomas Sherman)

"Förgänglighet och åter förgänglighet! säger Predikaren. Förgänglighet och åter förgänglighet! Allt är förgängligt." Predikaren 1:2

Jag är bräcklig - och världen är flyktig; men
min själ är odödlig - och Gud är evig.

Om jag väljer jordiska nöjen - kommer jag inte skörda annat än förgänglighet och missnöje.

Om jag siktar på mammon, den här världens gud - då kommer jag likna den rike dåren, som, för jordisk vinst, offrade sin odödliga själ; och, som följd, gick mot evig undergång!

Men om jag väljer Gud som min arvedel, då ska nåd och godhet följa mig så länge jag lever - och ära och evig ljuvlighet ska kröna mig när jag dör!

Därför ska jag nu överge det jag snart kommer förlora,
så att jag kan omfamna det jag alltid ska åtnjuta!

"Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt." Psalm 16:11

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar