Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 4 juli 2010

Om du möter det stackars kräket som stötte sitt spjut i Min sida (Benjamin Grosvenor, 1676-1758)

"Omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem." Lukas 24:47

Det är väldigt gripande att de första nådeserbjudandena ges åt de som, av alla människor i världen--gjort mest skada! Man skulle snarare förväntat sig att apostlarna skulle ha fått en annan sorts befallning och att Kristus skulle säga "Låt omvändelse och syndernas förlåtelse predikas--men för det INTE till Jerusalem, den onda staden, som varit slakteri av mina profeter som Jag ofta sänt. Sist av allt, kom Jag själv, Sonen--och med onda händer har de korsfäst och mördat Mig! De skulle göra samma med er! Låt inte evangelium äntra de där onda portarna, som de förde Mig, dess Upphovsman, igenom till korsfästelse!"

Men Kristus pekar ut exakt dessa--till att göras till monument för Hans barmhärtighet, och befaller att det första erbjudandet av evigt liv ska ges åt dem! Som om vår Herre hade sagt: "För att inte det fattiga Israels hus ska tro att de blivit övergivna åt evig förtvivlan--så grymma och vidriga som de har varit--gå, ge det första nådeserbjudandet till dem! Låt de som utgjöt Mitt blod--välkomnas till dess helande kraft. Tala om för dem att det finns omvändelse och förlåtelse, till och med för dem!"
"Nej, om du möter det stackars kräket som stötte sitt spjut i Min sida, tala om för honom att det finns ett annat sätt, ett bättre sätt att komma till Mitt hjärta--ja Mitt hjärtas kärlek! Tala om för honom, att om han omvänder sig, och ser upp till Mig som han har genomborrat, och sörjer--då ska jag omsluta honom med just den famn som han sårat! Tala om för honom att han ska finna att blodet som han utgjutit--är en fullständig försoning för synden att ha utgjutit det! Och hälsa honom från Mig, att han kommer ge Mig mer smärta och besvikelse om han vägrar detta offer av Mitt blod--än när han först lät fram det!"

"Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare." Matteus 9:13

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar