Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 6 juli 2010

Hur man bygger en "kyrka" med falska konvertiter

Känner du igen detta?
1. Nämn inget om framtida straff. Tala inte om för syndaren att fly från den kommande vreden.
2. Predika istället Guds kärlek med löftet om frid, glädje, kärlek och uppfyllelse.
3. Vädja till känsla istället för vilja och samvete.
4. Släta över syndens sanna natur genom att betona att alla har syndat. Fördela det så ingen känner någon personlig skuld.
5. Strunta i att använda Guds Lag för att ge insikt om synd.
6. Till frälsningsinbjudan, använd den gamla godingen: "Alla ögon är stängda, ingen ser dig, räck bara upp handen."
7. Få förebedjarna att dra fram de som räcker upp handen.
8. Sjung igenom psalmen tre gånger när du gör det sista uppropet.
9. Tona ned belysningen.
10. Bygg kyrkan så att golvet sluttar framåt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar