Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 11 juli 2010

Livet och Odödligheten Uppenbarad i Evangeliet (Samuel Davies, 1723–1761)


Predikan hölls på en ung mans begravning, den 1:e september 1756

"Det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas!" Hebreerbrevet 9:27

Väntar du dig ett behagligt lovtal om vår avlidne unge vän? Detta är inte vad jag brukar göra - jag har saker av mycket större vikt att lägga er uppmärskamhet på. De döda har fått sin rättvisa och oföränderliga dom av en överlägsen tribunal; och förresten, kan våra lovtal och anmärkningar ofta misstolkas. Min uppgift är till de levande, inte att smickra deras fåfänga med komplemanger, utan att väcka dem till att bli medvetande om sin egen dödlighet, och till att förbereda sig för den.

Men, om ni kräver att höra hans lovtal, ska jag dra det för er i det allra viktigaste och intressantaste ljuset:

Här var en ungdom i sina bästa år, i blomman av sin styrka och hälsa, som verkade lika säker från dödens slag som vilken som helst av oss. Här ligger en ungdom som gick in i världen, utan tvekan, med de vanliga planerna och förväntningarna på en lycklig, hög ålder. Men var är han nu? Ack! Där i graven ligger den blommande lovande blomman, som vissnat i livets morgon! Där ligger hans dödliga kropp, som förmultnar till stoft, som mat åt masken!

Kom till hans grav, ni unga och muntra, ni livliga och starka, ni upptagna och jagande män; kom och lär er vad ni snart ska bli! Kom och se ert eget öde! Så ska era lemmar stelna, ert blod stanna av, era ansikten bära dödens bleka och spöklika utseende, och hela er kroppsbyggnad upplösas i stoft och aska!

Så ska alla era timliga uppsåt brytas av, alla era projekt försvinna som rök, och alla era hopp från denna värld gå under. Döden lurar ständigt i bakhåll för er, redo varje stund att kasta sig över sitt byte!

"Åh DÖDEN!" (sa en man av stor egendom, stor sammansättning och gladlynt temperament) "Jag gillar inte att tänka på döden, han kommer och förstör allt."

Det gör han verkligen! Han förstör all vår tanklösa munterhet, alla våra dumma nöjen, och alla våra stora projekt. Jag tycker allt att det är passande att ni börjar förbereda er för det ni inte kan undvika! "Det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas!" Hebreerbrevet 9:27

Men var vår hädangångne vän inget annat än ett djur, blott en maskin av kött och ben? Är hela han där i graven och ruttnar? Nej! Jag måste dra hans person längre. Han var en odödlig varelse; och han drog inte sin sista suck förrän hans själ lyfte vingarna och flög in i den eviga sfären. Där bor den nu. Och vilka fantastiska scener som nu visar sig för hans ögon! Vilka extraordinära, okända varelser konverserar han nu med!

Där, mina vänner, ska du och jag också vara inom kort! Vi ska också initieras i de stora mysterier som tillhör den osynliga världen, och blandas med denna samling av odödliga varelser. Vi ska dela plats med änglarna i deras salighet och ära--ELLER med djävlarna i deras våndor och fasor!

Och vårt eviga öde ska bli enligt vårt nuvarande skick. "Den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra Människosonens röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom." Johannes 5:28

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

1 kommentar:

  1. Tänk då på din Skapare i din ungdoms tid innan de onda dagarna komma.... Predikaren 12:1

    Bibeln uppmaningar håller och är nyttiga på alla sätt.

    SvaraRadera