Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 24 juli 2010

Det bästa sättet att köra getterna ur kyrkan! (D.J. Ward)

"För mina får på bete." Johannes 21:17

"Var herdar för Guds hjord som finns hos er." 1 Petrus 5:2

Det bästa sättet att rena kyrkan och hålla den ren, är att få väck alla getter! Och det bästa sättet att köra getterna ur kyrkan, är att ge dem "fårmat". Guds får kommer växa i nåden under nådens predikan, men getterna kommer gå hungriga eftersom de sätter "fårmaten" i halsen. De kommer snart lämna och gå någon annanstans. Predika suverän nåd!

"Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade." Apostlagärningarna 20:32

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar