Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 14 juli 2010

Du går mitt bland snaror och fällor! (James Smith, 1802-1862)

"Se alltså noga till hur ni lever!" Efesierbrevet 5:15

Att ära Jesus i dina tankar, ord, och varje handling - bör vara din ständiga målsättning.

Du är i ett fiendeland; omringad av frestelser; och har ett hjärta som är bedrägligare än allt annat och obotligt sjukt!

Den nuvarande världen är inte vårt hem! Satans familj ska inte vara våra nära vänner. Rikedomar, ära eller njutning - ska inte vara det vi eftersöker. Du går mitt bland snaror och fällor! Var vaksam, andäktig, beroende av Jesus, och håll gemenskap med Honom.

O håll ditt öga på Jesus som din förebild! Vandra efter Hans Ord som din regel. Var inte våghalsig och självsäker, utan undvik blotta åsynen av ondska. Lämna aldrig Herrens vägar - för att gå med i världens tomheter eller att behaga ett köttsligt begär. Håll dig nära Jesus - och fortsätt med att lära känna Herren.

Vandra som ett älskat barn, på väg hem till sin kärleksfulle Faders hus! "Se alltså noga till hur ni lever!"

(Min översättning)
Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar