Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 25 juli 2010

Vad innebär det att vara en kristen? (Samuel Davies, 1723–1761)

"Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna." Apostlagärningarna 11:26

Vad innebär det att vara en kristen?


1. Att vara en kristen - innebär att man går bort ifrån laglöshet.

2. Att vara en kristen - innebär att förneka er själva, ta upp korset och följa Kristus.

3. Att vara en kristen - innebär att följa Kristus och Hans exempel.

"Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår." 1 Petrusbrevet 2:21

Kristus är förebilden för varje kristen.

Paulus talar om för oss att troende ska formas efter Hans bild, Romarbrevet 8:29; och att vi ska vara så till sinnes som Kristus Jesus var. Fil 2:5

Kristi hjärta lyste med kärlek till Hans Fader! Han älskade att lyda honom i allt; det var Hans mat och dryck att göra Faderns vilja, till och med vid de mest smärtsamma och självförnekande tillfällen! Han överflödade i andakt, i bön, meditation och varje from plikt.

Han var även full av all nåd och dygd gentemot människan! Han var mild och ödmjuk, snäll och välvillig, lika frikostig, barmhärtig och medlidsam mot alla.
Att göra gott för människornas själar och kroppar var Hans livs uppgift; för Han gick omkring och gjorde gott. Apg 10:38

I fråga om Sig själv - var Han tålmodig och undergiven - och ändå oförskräckt och modig i lidande. Han hade all Sin aptit och lust under rätt kontroll. Han var himmelskt sinnad; över denna värld i hjärtat - medan Han bodde i den.

Detta är en ofullständig skiss av Hans älskvärda karaktär; och i dessa ting liknar och imiterar, i viss mån, alla som förtjänar att uppkallas efter Hans namn. Detta är inte bara deras uppriktiga strävan - utan vad de faktiskt uppnår, om än i en mycket dålig grad; och deras brister är deras hjärtesorg.

Att efterlikna och imitera Kristus såhär, är väsentligt för att vara en kristen, och utan det är all bekännelse att fåfängt låtsas!

Klarar er kristendom detta test, mina vänner? Vet ni att ni tillhör Kristus genom att leva som Honom och visa samma temperament och anda?

Ack! borde inte vissa av er egentligen kallas:
Epikuréer - efter Epikuros, den sensuelle ateistiske filosofen; eller
Mammoniter - efter mammon, rikedomarnas låtsasgud; eller
Backanaliska - efter Bacchus, vinets gud; hellre än
Kristna - efter Kristus, det mest perfekta mönstret för levande helighet och dygd som någonsin uppvisats i världen!

Om ni gör anspråk på namnet kristna - var är då . . .
den där brinnande hängivenheten,
den där tillgivna kärleken till Gud,
den där nitälskan för Hans ära,
den där ivern i Hans tjänst,
den där underkastelsen till Hans vilja,
den där generösa välviljan gentemot människosläktet,
den där nitälskan att främja deras bästa intressen,
den där mildheten och fördragsamheten under orättvis behandling,
den där outtröttliga ihärdigheten att göra gott mot alla,
den där självförnekelsen och himmelska sinnet
som sken så markant i Kristus, vars heliga namn du bär?

Ack! medan ni är utblottade i fråga om de smyckena, och ändå bär Hans namn, hånar ni det bara, och gör det till en vanära både för Honom och er själva!

"Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde." 1 Johannesbrevet 2:6

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar