Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 28 augusti 2010

Biografi: John Wycliffe

John Wycliffe är en dramatisk biografi över teologen, predikanten och reformisten som först översatte Bibeln till engelska. Wycliffe (ca 1324-1384) var inblandad i en rad politiska och religiösa konflikter. Professorn vid Oxford University anses vara en av sin tids mest kända filosofer. Han var även en av de mest ivriga försvararna av engelsk nationalism mot påvemakten och kämpade mot orättvisor som begicks av de rika mot de fattiga. Hans undervisning betonade att Guds förlåtelse inte kan köpas med avlat, att den enda verkliga myndigheten är Guds Ord och att det inte kunde förstås om folk inte kan studera på sitt modersmål och att Bibeln är fullt begriplig för vem som helst och inte behöver någon klerikal uttolkning. Som förelöpare till reformationen, kallas han Reformationens morgonstjärna. Filmen speglar denne mans liv och kamp, vars frukter skördas än idag. Varning: den är på engelska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar