Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 10 augusti 2010

Att nära en orm vid sin barm! (James Smith, 1802-1862)

Vandra i ödmjukhet med din Gud. (Mika 6:8)

Stolthet är en av våra största ondskor!

Att ge efter för stoltheten--är att nära en orm vid sin barm!

Guds nåd ödmjukar oss alltid; och det är bara när vi är uppriktigt ödmjuka som vi verkligen kan bli glada.

Gud nedlåter sig att vandra med den ödmjuka människan, men Han håller den stolta människan på avstånd.

Tänk på . . .
vilken vidrig syndare du var till din natur,
vilken ondska som nu lurar i ditt hjärta,
vad du hade varit utan Guds nåd
--och var ödmjuk.

Det enda du har som verkligen är gott--är den fria nådens gåva!

Allt du gör som är gott--är resultatet av Guds verk i dig!

Vad har du då att vara stolt över?

Vad har du då för anledning till att berömma dig?

Åh, ligg lågt i självförnedringens smuts!

Ha ödmjukande tankar om dig själv!

Beundra Guds barmhärtighet, nedlåtenhet och eviga medlidande--att ens lägga märke till en så vidrig, så ovärdig mask som du!

Studera den ödmjuke Jesu karaktär och uppträdande, och sträva efter att leva som Han levde. "Lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat." Matteus 11:29

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar