Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 16 augusti 2010

Jebusitfästen (J.R. Miller, 1840-1912)


"Kungen och hans män tågade nu mot Jerusalem och jebusiterna som bodde där i landet." 2 Samuelsboken 5:6

Jebusiterna hade fortfarande ett fäste i hjärtat av landet, och hade aldrig fördrivits. På samma sätt, finns det "jebusiter" i varje kristet hjärta!

I varje hjärta, finns små "jebusitfästen" som det verkar omöjligt för oss att erövra. Ibland är det en hemlig synd som fortlever, obesegrad, bland ett livs allmäna helighet. Ibland är det en kvarleva från den gamla naturen - som stolthet, världslighet, själviskhet, begär, eller bitterhet. Det finns många andra sådana ondskecitadeller, som reser sina stolta torn och motstår erövring.

"Vi har alla våra fel!" säger vi, och under denna "mantel" lyckas vi stoppa undan ett stort antal kära avgudar som vi inte vill lämna ifrån oss!

Vi måste ge akt på dessa olydiga delar av våra liv, så att varje tanke, känsla och humör kan bringas i underkastelse till Kristus. Det är farofyllt att överhuvudtaget lämna ett sådant oerövrat fäste i vårt hjärta!

"Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus!" 2 Korintierbrevet 10:5

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar