Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 11 augusti 2010

Kristi outgrundliga rikedom (Samuel Davies, 1723–1761)

"Kristi outgrundliga rikedom!" Efesierbrevet 3:8

Tänk på vilka rika välsignelser Kristus köpt åt Sitt folk; inte köpt med förgängliga ting som silver och guld - utan med Sitt eget dyrbara blod! Inköpspriset rekommenderar välsignelserna och gör dem omtyckta. Som om de skulle behöva en sådan rekommendation, de som är så stora i sig själva! Vad kan vara större eller mer passande välsignelser för syndare på väg till helvetet, än:
benådning för de skyldiga
friköpning för slavar
rättfärdighet och rättfärdiggörelse för de fördömda
helgelse för de oheliga
vila för de trötta
tröst för sörjande
Guds ynnest för rebeller och landsflyktiga
styrka för de maktlösa
skydd för de hjälplösa
och evig glädje för helvetets arvingar!
Och, för att sammanfatta allt - nåd och ära och allt gott och Kristi outgrundliga rikedom - för de usla och eländiga; för de fattiga, blinda och nakna!

Dessa är verkligen välsignelser, och, jämfört med dem, utarmas all världens rikedom och försvinner till intet!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar