Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 7 augusti 2010

Vår tids babylonska böcker! (Charles Spurgeon, 1834-1892)


Historien bakom den mänskliga okunskap som kallar sig själv "filosofi", är helt identisk med dårarnas historia! Om man skulle skriva dårskapens historia, skulle man få tillägna flera kapitel åt filosofin, och de kapitlen skulle bli mer avslöjande än vilka andra som helst.

Se upp för vår tids babylonska böcker! Guds sanning är den enda skatt vi söker efter, och Skriften är det enda fält vi gräver efter den i! Om du håller dig nära den inspirerade boken, kan du inte lida någon skada; du är vid urkällan till allt moraliskt och andligt gott. Detta är passande föda för Guds folk - detta är brödet som när det högsta livet.

Ordets andäktiga studie är inte bara ett undervisningssätt, utan en andakt där nådens förvandlande kraft ofta utövas, där den förändrar oss till Kristi avbild, som Ordet avspeglar.

I Skriften, finns balsam för varje skada, salva för varje sår. Åh, den underbara kraften i Skriften till att skapa ett hjärta av hopp, under revben av förtvivlan! Bland skarpa och starka frestelser, och skoningslösa och bittra prövningar, har Herrens Ord bevarat oss. Bland svårigheter som kvävde våra hopp och besvikelser som sårade våra hjärtan, har våra biblar gett oss en hemlig, oövervinnelig tröst.

Det finns ingen sann lära som inte blivit fruktsam i goda gärningar. Payson sade vist: "Om det finns ett faktum, en lära, eller löfte i Bibeln, som inte frambringat någon praktisk effekt på ditt humör eller uppträdande, var så säker på att du i själva verket inte tror på dem."

"Nådens läror" frambringar:
en fin moral
en stadig integritet
en utsökt renhet
en innerlig helighet
invigning i liv
lugn undergivenhet i lidandets stund
glädjefullt förtroende i dödsstunden.
Det måste verkligen vara ett evangelium, som kan frambringa sådana liv som dessa!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar