Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 2 augusti 2010

Vårdar en huggorm! (J.R. Miller, 1840-1912)

"Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder." Kolosserbrevet 3:5-7

Ett nytt liv i Kristus kräver att dessa ondskor fullkomligt förstörs. Det är en skamlig lista som Paulus nämner. Vi skäms över att tänka att vi kan äga sådana egenskaper - eller att de kan bo i vårt hjärta! Vem skulle tro att någon av dessa vidriga saker skulle kunna finnas i någon som bär mänsklig skepnad! Ändå finns många av dessa otäckheter i var och en av oss! Våra hjärtan är av naturen orena fåglars burar!

Vad säger Paulus till oss att vi ska göra med dessa oheligheter? Han säger att vi ska döda dem. När vi finner någon ondska i oss själva, måste vi döda den, för den har ingen rätt att leva. Ett kompromisslöst krig bör föras mot all ondska. Den som hyser någon orenhet i sig själv - vårdar en huggorm som sakta men säkert kommer stinga honom till döds!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar