Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 19 augusti 2010

Ett osvikligt prov! (Samuel Davies, 1723–1761)


"Om någon inte har Herren kär, skall han vara under förbannelse!" 1 Korintierbrevet 16:22

Om du verkligen har Herren Jesus Kristus kär, då strävar du flitigt och försöker behaga Honom genom ett liv i fullständig lydnad. Kärleken önskar alltid behaga den person som älskas; och det kommer naturligt leda till ett uppförande som behagar. Detta, ska du då vara säker på, att om du verkligen har Jesus kär, då är det ditt livs strävan att behaga Honom.

Det enda sättet att behaga Jesus, och det bästa provet på din kärlek till Honom, är lydnad till Hans bud. Detta har gjorts till det avgörande kännetecknet av Kristus Själv: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord." Johannes 14:23, 24

Jesus upprepar detta tema gång på gång i olika varianter: "Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig," vers 21. "Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud," vers 15. "Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er." Joh 15:14. "Detta är kärleken till Gud," säger Johannes; dvs, det är det säkraste beviset, och det naturliga, oskiljaktiga resultatet av vår kärlek till Gud, "att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga." 1 Johannes 5:3; dvs, de kommer inte verka svåra för den som lyder dem utifrån principen av uppriktig kärlek.

Här, alltså, du som säger dig ha Herren Jesus kär - här är ett osvikligt prov på din kärlek! Gör du det ditt livs stora intresse att hålla Hans bud? Försöker du ärligt utföra varje plikt som Han har krävt, och det eftersom Han har befallt det? Och står du kraftigt emot och kämpar emot varje synd, hur medfödd, hur modern, hur lönande den än är - eftersom Han förbjuder den? Och är lydnadens väg behaglig för dig? Skulle du välja denna heliga väg till himlen, hellre än någon annan, om du fick valet?

Det att ni inte älskar Gud - om det fortsätter, kommer säkerligen leda er till helvetet. Ni passar inte för något annat ställe! Var bör Guds fiender vara, om inte i ett infernaliskt fängelse? Det är lika riktigt att kasta er i helvetet, som att man stänger in galningar i dårhus, eller upprorsmakare i en fängelsehåla! Ni är ju redan diaboliserade! Ni har just djävlars humör! Fiendskap mot Gud är den stora beståndsdelen hos en djävul, det är den värsta ingrediensen i denna infernaliska anordning; och detta har ni i era hjärtan, och, så att säga, införlivat i ert vanliga humör! Och vad tror ni det kommer bli av er? Döm själva: ska du inte bli dömd till den eviga eld, som bereddes åt djävulen och hans änglar, som du liknar?

"Om någon inte har Herren kär, skall han vara under förbannelse!" 1 Korintierbrevet 16:22

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar