Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 29 augusti 2010

Tänk på Lots hustru! (J.R. Miller, 1840-1912)


"Fly för livet! Se dig inte tillbaka och stanna inte någonstans på slätten. Fly till bergen så att du inte går under!" 1 Moseboken 19:17

Detta är fortfarande evangeliebudskapet. Vi är i fara för Guds dom, och måste undkomma den, om vi vill leva. Vi får inte stanna någonstans på syndslätten, för det finns ingen trygg plats, inget skydd någonstans, inget ställe där domens eld inte kommer falla.

Vissa människor skulle vilja kompromissa; de är villiga att fly från vissa synder, men inte från andra. Det finns vissa bekända kristna som skulle vilja stanna på gränserna till sina gamla liv. De frågar ständigt om de får göra det ena eller det andra, gå hit eller dit, och fortfarande vara kristna. De vill hålla sig så nära Sodom de bara kan, utan att bli uppbrända i Sodoms undergång! Svaret på alla sådana frågor är: "Fly för livet! Se dig inte tillbaka och stanna inte någonstans på slätten. Fly till bergen så att du inte går under!" Inte ens gränserna är säkra! Det enda säkra stället är bergen, där Kristi Kors står!

Lots hustru "såg sig tillbaka." Det fanns ett särskilt bud: "Se dig inte tillbaka!" Varför Lots hustru såg sig tillbaka får ingen förklaring. Var det nyfikenhet att se hur den fruktansvärda förstörelsen som hon hörde dåna bakom sig såg ut? Eller var det hennes bestörtning när hon tänkte på sitt vackra hem, med all dess rika möblering och prydnader, och alla hennes juveler och klädesplagg och andra ägodelar, som nu slukades i den stora branden?

Man skulle kunna tro att hon var förfärad vid tanken att lämna och förlora alla sina älskade ägodelar, och stannade i flykten för att se sig om, i förhoppningen att hon kanske ännu skulle kunna springa tillbaka och norpa åt sig någon av prydnaderna eller smyckena, åtminstone något, från den hemska förödelsen. Men Lots hustru såg sig tillbaka - och hon blev en saltstod!

"Tänk på Lots hustru!" Lukas 17:32. Vi bör inte missa "läxan" som vår Herre Själv lär oss utifrån denna kvinnas tragiska öde: vi får inte båda världar! Lots hustru kunde ha undkommit med sin make och sina döttrar, men hon kunde bara fly genom att bestämt och beslutsamt lämna allt hon hade i Sodom. Kärleken till hennes ägodelar, kostade henne livet!

Likadant, finns det tusentals idag, som Guds budskap når: "Fly för livet! Se dig inte tillbaka och stanna inte någonstans på slätten. Fly till bergen så att du inte går under!" De önskar att följa Kristus lite grann, men kärleken till världen är så stark att de inte kan lämna den, de kan inte avsäga sig den. De måste välja, likväl, vem de vill avsäga sig: Kristus eller världen. De kan inte behålla båda!

I Lots hustru, har vi ett exempel på en som nästan blev frälst, men ändå gick förlorad! Hon gick förlorad eftersom hon älskade världen.

"Tänk på Lots hustru!"

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar