Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 3 augusti 2010

Någonting särskilt, uppenbart, och annorlunda jämfört med andra människor (J.C. Ryle, 1816-1900)


"Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit!"
2 Korintierbrevet 5:17

Frågar någon mig vad vi kan förvänta oss att se i en sann omvändelse? Jag svarar - det kommer alltid synas något i en omvänd människas:
karaktär
känslor
uppträdande
åsikter
och dagliga liv.

Du kommer inte se perfektion i henne; men du kommer se i henne, någonting särskilt, uppenbart, och annorlunda jämfört med andra människor.

Du kommer se henne:
hata synden
älska Kristus
sträva efter helgelse
ha sin glädje i sin bibel
hålla ut i bönen

Du kommer se henne:
ångerfull
ödmjuk
troende
avhållsam
givmild
sannfärdig
godmodig
tålmodig
hederlig
hedervärd
vänlig.

Dessa kommer i någon mån vara hennes mål, dessa är de saker hon kommer eftersträva, oavsett hur ofullkomligt.

Hos några omvända människor kommer du se dessa saker mer uppenbart, mindre hos andra. Jag säger bara detta, var det än finns sann omvändelse, kommer något av detta synas.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar