Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 21 augusti 2010

Tyst under Guds svidande spö (Thomas Brooks 1608–1680)

Tänk på detta, kristen, att alla dina . . .
prövningar och bekymmer
faror och eländen
kors och förluster
som du möter i denna värld
är det enda helvete du någonsin kommer få!

Här och nu har du ditt helvete.
Härefter ska du få din himmel!

Detta är det värsta skick du är i;
det bästa har ännu inte kommit!

Lasarus hade sitt helvete först, och sin himmel sist;
Den rike mannen hade sin himmel först, och sitt helvete till sist.

Du har de enda värkar, och smärtor, och kval här - som du någonsin kommer att få!
Din bekvämhet, och vila, och njutning - har ännu inte kommit!

Här får du allt ditt bittra;
dina sötsaker har ännu inte kommit!

Här får du dina sorger;
dina glädjeämnen har ännu inte kommit!

Döden kommer göra slut på alla dina synder
- och allt ditt lidande!

Döden kommer bli en ingång för de glädjeämnen, förtjusningar, välbefinnanden
- som aldrig kommer få ett slut!

Vem kan allvarligt meditera över detta
och inte vara tyst under Guds mest svidande spö?

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar