Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 18 augusti 2010

Vad var det för fel på honom? (Arthur Pink, 1886-1952)


"Ett fattas dig." Markus 10:21

De orden talade vår Herre till den rike unge mannen som närmat sig Honom med en så tydlig ivrighet och uppriktighet, och som hade några beundransvärda egenskaper som sällan finns hos unga män, särskilt välbärgade sådana.

Ändå fanns en fatal defekt, fortsättningen talar nämligen om för oss att han vände sig från Kristus och "gick bedrövad sin väg" (Mark 10:22). Vad var det för fel på honom? "'Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.' Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket." (Mark 10:21-22).

Det fanns en kamp mellan hans förvissningar och hans fördärv; han önskade tjäna två herrar - Gud och mammon; och när Kristus talade om för honom att det var omöjligt, blev han besviken.

Hans fatala brist kan beskrivas på en mängd olika sätt. Han hade ingen övertygelse om att han var en förfallen, förlorad och helvetesförtjänande syndare, ingen uppfattning om att han var en andlig spetälsk i Guds åsyn, ingen insikt om sin fullkomliga hjälplöshet att bättra sitt tillstånd. Även om han var religiös, var han fortfarande i karaktärsmörker, och därför, var hans tillgivenheter inte lyfta över denna världs fåfängligheter. Det fanns ingen kärlek till Gud inom honom; och följdaktligen, var han ovillig att förneka sig själv, överge sina avgudar, och ge Gud Hans rättmätiga plats i sitt liv, och tjäna, behaga och åtnjuta Honom. Han saknade en verklig och helhjärtad överlåtelse av sitt hjärta till Gud.

Är detta fallet med dig, kära läsare?

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar