Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 20 augusti 2010

Se upp! (J.R. Miller, 1840-1912)


"Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord." Psalm 121:1-2

Det är gott att alltid se upp. Tusentals människor krymper sina liv och hindrar möjligheter för tillväxt i sina själar, genom att titta nedåt. De håller sina ögon alltid insnärjda i ynka jordiska sevärdheter, och missar härligheten i kullarna som genomborrar molnen och himlarna som välver sig över dem!

Det finns en berättelse om en pojke som en dag fann ett guldmynt på gatan. Ända sedan detta hände höll han sina ögon på marken medan han gick, och letade efter mynt. Under en lång livstid, hittade han ett stort antal mynt, men under tiden såg han aldrig blommorna och träden som växte i en så underbar skönhet överallt; han såg aldrig kullarna, bergen, de ljuva dalarna, de bildsköna landskapen; han såg aldrig den blå himlen. För honom var denna förtjusande värld endast en dammig väg, trist och ovacker, bara en plats där man kan leta mynt.

Detta är egentligen historien om de flesta människors liv. De lyfter aldrig sina ögon från marken! De lever bara för att samla pengar, att lägga fält till fält, göra upp planer för makt eller finna nöje. Eller, om deras sökande är lite högre, är det ändå bara efter jordiska ting. De lyfter aldrig sina ögon upp till Gud! Det finns ingen blå himmel i deras tavla. De omfamnar inga himmelska syner. De är utan Gud i världen.

"Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden." Kolosserbrevet 3:1-2

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar