Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 22 augusti 2010

Ju mer Kristus lidit för oss... (Thomas Brooks 1608–1680)

Ju mer Kristus lidit för oss, desto kärare bör vi ha Kristus. Ju större och bittrare Kristi lidanden varit för oss, desto större och ljuvligare bör vår kärlek vara till Honom. Å mina vänner! det finns ingen kärlek förutom en strålande kärlek, som alls passar till den käre Jesu överlägsna lidanden. Åh,
älska Honom över era begär,
älska Honom över era relationer,
älska Honom över världen,
älska Honom över alla era nöjen och njutningar;
ja, älska Honom över era egna liv!

Säkerligen, ju bittrare Hans lidanden varit för oss, desto mer utomordentlig bör vår kärlek till Honom vara. Åh, hur skulle detta upptända vår kärlek till Kristus! Åh, om våra hjärtan vore mer påverkade av Kristi lidanden! Vem kan kliva på denna heta glöd, utan att hennes hjärta skulle brinna i kärlek till Kristus?

Åh, Kristi oändliga kärlek, att Han skulle lämna Sin Faders sköte, och komma ned från himlen, för att kunna bära upp er till himlen; att Han som var en Son skulle anta en tjänares gestalt:
så att ni slavar - skulle kunna göras till söner;
så att ni fiender - skulle kunna göras till vänner;
så att ni vredens arvingar - skulle göras till Guds arvingar!

För att rädda oss från evig undergång, var Kristus villig att bli till kött, att bli frestad, övergiven, förföljd, och dö på ett grymt kors! Åh vilka kärlekslågor dessa saker bör upptända i våra hjärtan till Kristus!

Åh, låt en lidande Kristus ligga närmast era hjärtan!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar