Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 27 augusti 2010

Den bittraste ingrediensen i det "gudomliga missnöjets bägare" (Samuel Davies, 1723–1761)


"Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt." 2 Korintierbrevet 4:18

SYNLIGA ting är förgängliga, och kan snart lämna oss. När vi tror att de är våra, försvinner de ofta ifrån vår famn!

Rikedomar kan gå upp i rök och aska, genom en olycksbrand!

Vi kan bli nedstörtade ifrån ärans höjd, och falla i rena skammen!

Sensuella njutningar slutar ofta i överdrift och leda, eller i sjukdom och död!

Vår frihet och tillgång kan ryckas ifrån oss av tyrannins, förtryckets eller bedrägeriets hand!

På sätt och vis, finns det inget som vi nu åtnjuter, som vi plötsligt kan förlora!

Å andra sidan, är våra eländen här på jorden temporära. Hjärtat får många sår, men det läker igen. Fattigdom kan sluta i rikedom. En vanställd karaktär kan redas upp; och från skam, kan vi stiga till ära. Vi kan återhämta oss från sjukdom. Och om vi förlorar en bekvämlighet, kan vi få en annan.

Men i EVIGHETEN varar allting för evigt och går inte att ändra! Glädje och elände har inget slut, och de som får dem vet mycket väl att så är fallet.

Det är denna evighet och beständighet som fullbordar glädjen för himlens invånare; den minsta misstanke om ett slut, skulle blanda sig med all deras nöjen, och göra dem beska; för ju större glädjen är, desto större är ängslan och förväntan om att förlora det. Men åh, hur hänryckande för de heliga där ovan det är, att se framåt genom eviga tidsåldrars följd, med visshet om att de kommer vara lyckliga igenom dem alla, och att de inte ska känna någon förändring - förutom från ära till ära!

Å andra sidan, detta är den bittraste ingrediensen i det "gudomliga missnöjets bägare" i det framtida stadiet - att eländet är evigt! Åh, med vilken skräck det där förtvivlade ropet "För evigt! För evigt! För evigt!" ekar genom helvetets valv!

Och nu, behöver jag erbjuda något mer för att övertyga er om den överlägsna vikten av osynliga och eviga ting, över synliga och tillfälliga ting? Kan du behöva några argument för att övertyga dig om att en evighet av den mest fullkomliga glädje, bör väljas över några få år av simpla, otillfredsställande syndiga nöjen?

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar