Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 23 augusti 2010

Jobb-masken...

Har nu jobbat färdigt för sommaren och de 8 veckorna gick undan. Det känns som om det var igår som jag skrev mitt förra "riktiga" inlägg om att jag skulle jobba och kanske inte kunna skriva något. Och det visade sig riktigt. Men jag får säga att jag hade några bra sommarvikarier här som Samuel Davies, JC Ryle, Arthur Pink, JR Miller, Spurgeon m.m. så det var kanske bättre och nu blir den här bloggen dålig igen när jag ska börja skriva. Jag tror jag ska hyra in dem lite mer eftersom jag har texter kvar av dem.

Är nå'n för intresserad av vad jag jobbat med så har det varit arbete och truckkörning i Volvos reservdelslager. Jag bor 9km ifrån där det ligger och min pappa jobbar där. Jag har varit där i tre somrar nu och en höst. Jag vet inte hur mycket jag får skriva om det för det står såhär i kontraktet:
Den anställde är skyldig att iakkta fullständig sekretess och lojalitet gentemot Företaget [stort F, läskigt]. Rättsliga åtgärder kan komma att vidtas mot den anställde om han eller hon missbrukar eller utan tillstånd avslöjar företagsinformation och/eller know-how. Detta gäller både under och efter anställningen vid företaget.
Fast jag tror jag får skriva detta som står på intyget på att man jobbat där, det tror jag inte är något hemligt dokument:
huvudsakliga arbetsuppgifter har varit att ta emot och bedöma kvaliteten på retunerade reservdelar från våra återförsäljare och därefter packa om dom och lägga in på lagret.
Men det beror ju på... om det är dålig kvalitet så ska man inte packa om dem utan slänga eller skicka tillbaks. Men det kanske är hemligt.

När jag jobbat dessa gånger har jag fått en liiiiten föreställning om hur det är för riktiga människor som jobbar såhär hela tiden. Dag ut och dag in. Jobba, äta, sova, jobba, äta, sova, jobba äta, sova, jobba, äta, sova... sen pensionär, sen dör man. Detta bekräftade hon som jag delade arbetsbord med sista veckan (hon kom från semestern). Detta är en del av straffet som Gud har gett människan enligt 1 Mos 3:19 I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden, ty av den har du tagits. Jord är du, och jord skall du åter bli. Och sedan kommer domen. Himlen eller Helvetet.

När hon sa det med att jobba och dö, var det som en öppning för att vittna som jag inte tog. Jag vet inte om man får vittna på arbetstid men jag gjorde det förrförra sommaren jag jobbade där, så någon av de gångerna gjorde jag rätt, en av dem fel, jag bekänner. På arbetstiden ska man arbeta och inte prata. Och för en kristen, är alltid Chefen där. Något som ständigt överbevisat mig när jag försökt ta det för lugnt eller sega, eller slarva och göra saker lättare. Att arbeta är ett sätt för helgelse, det är andligt, att följa Andens maning och få ta sig i kragen och sköta sig. Hålla tider på rasterna och inte dra över. Jag gjorde det till en grej att alltid vara på sekunden som klockan i datorn visade. Skoj, nästan. Syndfritt, iallafall. Och ibland kan man ge en extra halv minut eller två :)

Man är väl inte en mer "brinnande kristen" om man pratar och vittnar för alla på arbetstid och inte jobbar? Eller "mindre andlig" för att man har ett heltidsjobb som inte tycks ha något med Gud och Jesus att göra? Har man ett jobb, ska man väl sköta sig, som om man jobbade för Gud där.
Romarbrevet 13 1Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. 2Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva. 3Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda utan hos dem som gördet onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. 4Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. 5Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull. 6Det är också därför ni betalar skatt. Ty de styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. 7Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder.

Andra Tessalonikerbrevet 3 7Ni vet själva hur man bör följa vårt exempel. Vi levde inte oordentligt hos er, 8vi åt inte hos någon utan att betala för oss. Nej, vi arbetade hårt natt och dag för att inte ligga någon av er till last. 9Inte så att vi saknade rätt till lön, men vi ville ge er ett exempel att följa. 10När vi var hos er, gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller skall äta. 11Men nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. De arbetar inte utan går bara och drar. 12Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de skall arbeta och hålla sig lugna och äta sitt eget bröd. 13Och ni, bröder, tröttna inte på att göra det som är gott. 14Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och ha inte något med honom att göra, så att han får skämmas. 15Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder.
Vi har också exempel i Herren Jesus själv. Det finns inte mycket skrivet om Hans liv förrän Han var 30 år då Han började predika. Jag påstår inte att vi ska vänta tills 30 själva, tiden är fullbordad och det är dags för länge sedan. Men innan dess var Han snickare. Vad Han nu byggde, hus, eller uppfann bordet och stolarna (som i Passion of the Christ,) så hade det inget med Gud att göra (de gånger då Han inte byggde synagogor eller tempel), och Han misskötte Sig inte, Han var utan synd. Fast, nu för tiden är det svårt att få jobb, telefonförsäljare är inte så kristligt :P, men många av oss "går och drar" mot vår vilja. Så är även fallet med mig, är glad för dessa 8 veckor jag fått, men jag går istället för att endast "gå och dra" eller på diverse intressanta kurser jag kan hitta på universitetet så länge, åka in till stan för att vittna. Så kan man leta jobb samtidigt också. Jag kom på en anställningsintervju en gång i våras men fick det inte. Och det var ändå ett sån't jobb där jag hade haft en chans...

Mer om att vittna. En annan intressant grej jag reflekterat över senaste året jag varit ute och evangeliserat en del, har varit om jag alls hade orkat detta om jag jobbade. Jag tänkte lite på det under dessa veckor nu. Det hade inte varit omöjligt, men väldigt jobbigt. Efter att ha stått på golvet så ska man stå på gatan efteråt. Jag vill rikta min uppskattning till er som gör detta.

För övrigt, inte mycket tillfällen att vittna på rasterna. Än mindre bekanta mig då det är en kort tid och jag som sagt är en asocial, blyg och feg person. Jag blir mobbad vilket som... >_> ba' skoja, de var snälla.
Jag låter bli att svamla mer.

Detta är slutsatsen, när allt blivit hört:
Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till.
Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen,
med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont.
(Predikaren 12:13-14)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar