Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 17 augusti 2010

Man måste ta emot en hel Kristus, med hela hjärtat (Thomas Sherman)

"Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn..." Johannes 1:12

Man måste ta emot en hel Kristus, med hela hjärtat.

Vissa instämmer med frälsningsvägen i sitt förstånd, men samtycker ändå inte med det i sin vilja. I bedömning är de för Kristus, men i tillgivenhet är de för andra saker. Det finns bara en del av deras själ som är för Kristus. Andra skulle vilja ha fördelarna som kommer från Kristus, men har ingen kärlek till Kristi person.

Vissa skulle bara vilja ha Kristus som Frälsare, men inte som Herre. De vill bara ha Honom som en Präst att frambära offer för deras synder, men inte som en Profet att lära dem, inte heller som en Kung att härska över dem. Så att, det endast är en del av Kristus, som de skulle vilja ta emot.

Men båda dessa riktningar är lika farliga; för, om vi vill bli frälsta, måste vi klamra oss fast vid Kristus med hela själens förmåga, med vilja, omdöme, tillgivenhet, osv. Och så, än en gång, vi måste klamra oss fast vid hela Kristus, Kristus i Hans väsen, person, ämbeten, osv. Om du därför på rätt sätt vill ta emot Kristus, se till att hela din själ tar emot en hel Kristus.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar