Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 5 augusti 2010

Om ni vågar! (Samuel Davies, 1723–1761)

"Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades ... Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön!" Uppenbarelseboken 20:11, 12, 15

Vilken häpnadsväckande scen är inte detta! Den stadiga jorden och himlen kan inte uthärda majestäten och skräcken av Hans åsyn; de flyr iväg förskräckta! Detta är Domaren som vi ska stå inför; och såhär visar Han sig!

Men är detta Betlehems spädbarn - som låg och tjöt i krubban?

Är detta den förmodade snickarsonen, den föraktade galilén?

Är detta sorgernas man?

Är detta Han som blev . . .
gripen,
dömd,
slagen,
bespottad,
krönt med törnen,
avrättad som en slav och brottsling, på korset?

Ja, det är Han! Den samme Jesus från Nasaret!

Men å vad annorlunda! Vad välförtjänt högt uppsatt! Himlen och jorden flyr för Honom!

Låt nu hans fiender visa sig med sitt förakt och ondska!

Pilatus - döm nu judarnas Konung som en upprorsmakare!

Ni judar, höj nu ropet "Korsfäst Honom, korsfäst Honom!" Böj nu knä i förakt, spotta Honom i ansiktet, och slå Honom! Säg nu till den gisslade bedragaren att Han ska dö!

Förakta nu Hans nåd,
skratta nu åt Hans hot, och
ta nu lätt på Hans missnöje - om ni vågar!

Ah! nu sviker deras mod, och skräck omger dem! Nu försöker de gömma sig i grottor och bland bergens klippor. Nu ropar de till bergen och klipporna "Fall över oss och göm oss för Hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?"

Men, ack! Det LAMM som en gång blödde som ett offer för synden - visar sig nu i ett LEJONS alla fasor! Åh! vad lyckliga de skulle skatta sig om de bara kunde gömma sig på havets botten, eller i någon klippa som bär bergens tyngd!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar