Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 24 augusti 2010

Sådan är min vän! (James Smith, 1802-1862)

"Ni är mina vänner!" Johannes 15:14

Vilken evig nedlåtenhet av Jesus, att kalla oss syndiga maskar Hans vänner! Men Han inte bara kallar oss det, utan behandlar oss som det! Och förväntar sig av oss som Hans vänner, att göra vad Han befaller oss.

Är Jesus din vän?
Besök Honom då ofta - låt Honom höra din röst i bön och tillbedjan.
Lita då säkert på Honom - låt Honom se bevis på din tro i ditt beroende.
Vandra då med Honom i kärlek - låt Honom åtnjuta mycket av ditt sällskap.
Förvänta dig då av Honom att vara din Vän
i sjukdom och hälsa,
i fattigdom och överflöd,
i liv och död!

Om Jesus är vår vän, kan vi aldrig bli utblottade. Om vår far och mor överger oss, kommer Han lyfta upp oss och ta in oss.

Vi kan aldrig bli förtvivlade - Han kommer ta emot oss och vara en vis och kärleksfull Fader mot oss.

Vi kan aldrig bli försummade, ty Han kommer aldrig svika oss eller överge oss, utan kommer göra allt Han lovat i Sitt Ord. Han kommer:
skydda oss från fiender,
besöka oss i sjukdom, och
heja på och stötta oss i döden!

Dyre Herre Jesus, Du är min Vän . . .
i liv,
i död,
vid domen, och
inför Din Faders ansikte för evigt!

"Allt hos honom är ljuvlighet! Sådan är min vän, ja, sådan är min älskade!" Höga Visan 5:16

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar