Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 17 oktober 2009

Dagens evangelistiska bibelord #10

Apostlagärningarna 10:33
Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt vad Herren har befallt dig att säga."

Vad är att predika/dela Evangeliet?
Vad det är: En befallning, som versen ovan och andra visar.
Vad det inte är: Ett val som man kan välja bort. Känner du dig för ovärdig, eller syndat för mycket för att kunna vittna om Jesus? Ursäktar det att synda ännu mer med tanke på att att inte vittna kan vara underlåtenhetssynd!?
Vad det är: Det är en nåd, vi förtjänar egentligen inte att bära de underbara orden om Jesus på våra ovärdiga läppar.
Alltså är det en förmån, att få vara budbärare åt Gud själv, den allra största Härskaren och Herren, Han som har den största makten i hela Universum och bortom. Som Mark Cahill skriver i sin bok "One Thing You Can't Do In Heaven" tänk inte att du GOT TO, måste, utan att du GET TO, får!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar