Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 15 oktober 2009

Dagens evangelistiska bibelord #8

Apostlagärningarna 8:35
Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom.

Vishet i vittnesbördet
Bibeln säger "den som vinner själar är vis" (Ords 11:30.) Om vi är visa skönjer vi personens hjärtas tillstånd. Om han är en ärlig Nikodemus, tala om de goda nyheterna för honom; om han är som den arrogante laglärde (Luk 10:25-29) som inte förstår synd, rättfärdighet och dom, använd Lagen för att röra hans samvete och vilja. Om han inte är medveten om sin synd, använd Lagen för att överbevisa honom. Om han har kunskap om synd, ge honom evangeliet.
När frukten är mogen, kommer den praktiskt taget falla av trädet, som med den etiopiske eunucken. Gud ledde Filippus till en själ som var mogen för frälsning! Om man måste vrida och dra ett äpple från en gren kommer man nog upptäcka att det är surt.
Översatt från The Evidence Bible s 1409

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar