Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 20 oktober 2009

Dagens evangelistiska bibelord #13

Apostlagärningarna 13:38-39
Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.

Paulus behövde här inte predika Lagen före Evangeliet. Detta var till judar som vuxit upp med lagpredikan (v15). De visste att de inte hållit Lagen perfekt och att de inte kan bli rättfärdiga genom sig själva. Bara genom den korsfäste och uppståndne Mashiach kan man få syndernas förlåtelse och förklaras rättfärdig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar