Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 16 oktober 2009

Dagens evangelistiska bibelord #9

Apostlagärningarna 9:19-22
Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus, och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds Son. Alla som hörde honom häpnade och sade: "Var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallar detta namn? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till översteprästerna?" Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna som bodde i Damaskus svarslösa, när han bevisade att Jesus är Messias.

Tappa inte modet om du som nykristen känner dig ofullständig i att dela din tro. Det faktum att du en gång njöt syndens nöjen och nu går på den där rättfärdighetens väg är ett vittnesbörd om att Jesus är Messias. Tveklöst hörde många om Saulus' omvändelse utan att ha hört honom predika. Ett förändrat liv är ett vittnesbörd i sig självt.
Översatt från The Evidence Bible s 1411

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar