Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 8 oktober 2009

Jehovas vittnen är kättare

Välkommen hem till ”familjen Jehovas” är en rubrik vi kan läsa iDag

De är ju faktiskt kättare. I stort sett en återvinning av arianismen som bland många villoläror bekämpades under kyrkans första århundraden.
Jag kallar dem kättare, inte av hat till dem utan av kärlek till min store Gud och Frälsare Jesus Kristus (2 Pet 1:1) som har sagt att kärlek till Honom måste vara så stark att kärleken till andra människor och sig själv är som hat i jämförelse (Luk 14:26)
JV anser ju bl a att inte Jesus är Gud. De tror inte på Treenigheten. Bl a. Därför att de anser sig hålla sig till Bibeln bättre än riktiga kristna, som de inte anser är riktiga kristna.

För det första, är det viktigt enligt Bibeln att ha rätt uppfattning om Fadern och Sonen? Ja, se 1 Joh 2:22-25

Det roliga är att i NT, när det skrivs mot kättare, Johannes brev särskilt, att det stora tvivlet på den tiden var inte huruvida Jesus var Gud, utan huruvida Jesus var människa! (spår av allra tidigaste former av gnosticism)

varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. (1 Joh 4:2-3, min betoning)
Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. (2 Joh v7, min betoning)

Alpha & Omega Ministries Apologetics Blog publicerade Två snabba apologetiska tips om Treenigheten igår faktiskt. Läs gärna hela den (varning: engelska), men jag klipper ut och översätter lite:

Memorera och ta till dig följande Trinitariska sanning:

Skillnad i funktion tyder inte på underlägsenhet i natur.

Det är James Whites påstående och kommer komma väldigt långt i din Trinitariska apologetik. Det finns ett inbyggt antagande hos många att om Jesus hade en lägre roll än Fadern, måste han ha en lägre natur. Detta är en ologisk slutsats.

De som motsätter sig Kristi gudom pekar på Jesu undergivna yttranden om att göra sin Faders vilja. Till exempel säger Jesus "Fadern är större än jag." De drar slutsatsen från detta att Jesus inte delar samma [gudomliga] natur med Fadern (detta bortser från att sammanhanget talar om deras relativa roller, inte deras natur, Joh 14). Jesus kallar också Fadern "Min Gud." Men de som motsätter sig Kristi gudom bortser från att detta är en ödmjuk bekräftelse från den Inkarnerade Jesus, som för oss är en förebild för ödmjukhet och undergivenhet (Joh 20:17). Denna upphöjande bekräftelse är exakt vad vi bör förvänta oss från Guds Son.

Och: Om Jesus inte är Gud, hur skulle Han kunna dö för alla människors synder? Han skulle som perfekt människa kunna dö och spendera evigheten i Helvetet för en människas synder, men inte allas, och alltså inte på den korta stunden på korset. Men javisst ja: De tror inte heller att Helvetet är en evig plats för plåga enligt Bibeln, utan att man bara dör. Ändå, Jesus skulle inte kunnat dö för alla... Och, detta är obekräftat men jag har hört av en enskild medlem att man får en andra chans efter döden. Så har man fel så finns dels ändå inget helvete och man kanske får en andra chans. Så ta det säkra före det osäkra! Jag har tagit upp denna och andra syner på Helvetet här

Mera ammo om det skulle knacka på dörren:
Rätt mycket på Pär Stenbergs apologetikblogg med bl a brevväxlingar med Jehovas vittnen
Tony the Lawman inspelat "dörrsamtal"
<--Jesus Är Gud, under Annat material här intill. Tydliga bibelställen som visar att Jesus är Gud. Både Gamla och Nya testamentet.


Till alla Jehovas vittnen säger jag: Vänd om!

11 kommentarer:

 1. När det gäller treenighetstanken kan jag inte låta bli att tänka på ursprunget till denna lära.
  Långt tillbaka i tiden finns exempel på triader av gudar i gamla Egypten och Babylon. Inte konstigt att debatten om treenigheten varit intensiv genom många århundraden.
  Uppslagsverk har också viktig information om treenighetens upphov.
  Se här nedan några exempel.

  I The New Encyclopædia Britannica heter det: ”Varken ordet treenighet eller den uttryckliga läran förekommer i Nya testamentet, inte heller tänkte Jesus och hans efterföljare motsäga Gamla testamentets Shema: ’Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en.’ (5 Mos. 6:4, 1917) ... Läran utvecklades successivt under flera århundraden och genom många kontroverser. ... Mot slutet av 300-talet ... antog treenighetsläran i allt väsentligt den form som den har behållit sedan dess.” — (1976), Micropædia, band X, sid. 126.

  I New Catholic Encyclopedia heter det: ”Formuleringen ’en Gud i tre personer’ blev inte helt fastslagen och förvisso inte helt upptagen i kristet liv och kristen trosbekännelse förrän mot slutet av 300-talet. Men det är just denna formulering som har det främsta anspråket på titeln treenighetsdogmen. Bland de apostoliska fäderna fanns det inte något som ens avlägset liknade en sådan mentalitet eller ett sådant perspektiv.” — (1967), band XIV, sid. 299.

  I The Encyclopedia Americana läser vi: ”Kristendomen härrörde från judendomen, och judendomen var strängt unitarisk [judarna trodde att Gud är en enda person]. Vägen som ledde från Jerusalem till Nicaea var knappast rak. 300-talets treenighetslära var ingen exakt återspegling av den tidiga kristna läran om Guds väsen; den var tvärtom en avvikelse från denna lära.” — (1956), band XXVII, sid. 294L.

  I Nouveau Dictionnaire Universel heter det: ”Den platonska treenigheten, som i sig själv är blott och bart en omarbetning av äldre treenigheter daterade till tidigare folks tid, tycks vara den rationella filosofiska treenighet av attribut som födde de tre hypostaser eller gudomliga personer som de kristna kyrkorna lär om. ... Denna uppfattning som den grekiske filosofen [Platon, 300-talet f.v.t.] hade om den gudomliga treenigheten ... kan man finna i alla gamla [hedniska] religioner.” — (Paris, 1865—1870), redigerad av M. Lachâtre, band 2, sid. 1467.

  Det är kanske därför inte konstigt att vissa kristna ställer sig utanför treenigheten (ordet finns dessutom inte i bibeln), utan nöjer sig med att Gud är Skaparen och att Jesus Kristus är sonen. Ännu har ingen varit med om att en far och son är lika gamla. Det vi känner till är att en far kan upphov till en son.

  SvaraRadera
 2. Anonym,
  Välkommen
  för att fatta mitt svar kort.

  Det du skriver och citerar, oavsett övrig sanningshalt, bygger sig dels på missuppfattningar av treenighetsläran, dels bortser ifrån att Bibeln faktiskt säger att tre personer är Gud och samtidigt en Gud. Det finns många läror som inte är namngivna först efter att Bibeln skrivits, men det betyder inte att de är obibliska.
  Jag hänvisar dig till länkarna i inlägget.

  Den Treenige Guden välsigne dig

  SvaraRadera
 3. Hej Daniel, tack för ditt snabba svar. Att grekisk filosofi har påverkat kristendomen och kyrkofäderna har många forskare bekräftat. Visst är det väl underligt att judarna trodde på EN Gud. (5 Mos.6:4 enligt svenska folkbibeln: ”Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en.” De var monoteister. De första kristna var också monoteister. Se t.ex. vad som sägs i
  A History of Civilisation av Brinton, Christopher och Wolf (sidan 137 i första bandet):
  ”För att denna brokiga blandning av folk [romare] skulle få något gemensamt att ägna tro och huldhet åt, för att skänka dem något som liknade en nations flagga såsom en symbol av deras enhet, upphöjde man kejsaren till en gud. ... Enkla offerriter, som ägnades honom, fogades till de lokala religionerna och lokala riterna. ... De kristna var emellertid lika rigorösa monoteister som judarna.”
  Det var först senare, efter några hundra år, som treenighetsläran kom att utvecklas efter åtskilliga stridiga debatter vid kyrkomöten.
  Eller menar du att judarna var anhängare till treenighetsläran?

  SvaraRadera
 4. Inget av det du skriver säger emot treenighetsläran!
  Precis som ovan, om inte ännu tydligare, bygger sig det du skriver på en dålig förståelse av treenighetsläran - den är inte polyteistisk, EN Gud ändå TRE personer - och bortser ifrån att detta är vad Bibeln undervisar om. Än en gång ett kortfattat svar, vill du argumentera emot treenighetsläran så lär dig först vad den lär genom att ta en titt på den athanasianska trosbekännelsen t.ex. :)

  Den Treenige välsigne dig

  SvaraRadera
 5. Hej Daniel! Visst har jag sett på den athanasianska trosbekännelsen. Så här uttrycks den:
  ”Detta är den allmänneliga kristna tron, att vi dyrka en enda Gud i tre personer och tre personer i en enda gudom. ... Så är Fadern Gud, Sonen Gud och den Helige Ande Gud, och likväl icke tre Gudar, utan en enda Gud.”
  Vad jag har förstått har flera framstående präster och biskopar tagit avstånd från denna trosbekännelse.
  Biskopen John Robinson skrev så här i sin bok Gud är annorlunda:
  ”I praktiken presenterar den folkliga predikan och undervisningen en supranaturalistisk Kristusuppfattning, som inte kan få stöd utifrån Nya Testamentet. Man säger att Jesus var Gud på ett sådant sätt att orden Kristus och Gud kan utbytas med varandra. Men ingenstans i det bibliska språkbruket är det så. Nya Testamentet säger däremot att Jesus var Guds Ord, att Gud var i Kristus, att Jesus är Guds Son. Men det står inte någonstans att Jesus var Gud.”
  Tydligen uttryckte Robinson bara vad många andra också tycker. Visst går det att hänvisa till Joh.1:1. Men för mig känns det långsökt att bygga upp en trosbekännelse på det här sättet. Bara ordalydelsen i Joh.1:1 visar att det talas om två personer.
  Joh 1:1 "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud." Ordet (Jesus) kan ju inte vara Gud och samtidigt vara HOS Gud. Jag har lagt märke till att flera översättningar därför återger citatet så här:
  "och Ordet var en gud", dvs. av gudomlig natur.
  I den kända Diaglottöversättningen står det t.ex.: "In a beginning was the Word, and the Word was with the God, and a god was the Word."
  Jesus riktade sina böner till sin himmelske Fader. I bönen Fader Vår är det likadant. Jesus lärde sina lärjungar att rikta sina böner till Fadern och inte till honom.
  Jag räknar inte med att det här ändrar din syn på treenigheten. Förhoppningen är att du kanske kan förstå varför andra kristna kan ha en avvikande mening om treenigheten utan att fördenskull behöva betraktas som kättare.

  SvaraRadera
 6. Om du redan vet hur den Athanasianska trosbekännelsen uttrycks så borde du väl ha vetat bättre än att säga att treenigheten inte är monoteistisk?

  Vad "framstående" präster och biskopar säger är irrelevant! Använd Bibeln om något. Många tror inte på Gud eller Bibeln överhuvudtaget!

  Bara ordalydelsen i Joh.1:1 visar att det talas om två personer.

  (Bortsett ifrån att jag aldrig tagit upp Joh 1:1 utan hellre skulle vilja se dig kommentera något av vad jag verkligen sagt än att prata med dig själv) - bingo! Flera personer är Gud; Och ändå, som du själv sagt tidigare, lär Bibeln att det bara finns EN Gud - Ordet kan alltså inte tolkas till att vara en annan gud, men är som du erkänner en annan person! Det är ännu ett argument för Treenigheten, varsågod!

  I efterhand kan jag hålla med om att jag borde haft en annan rubrik. Men faktum kvarstår: de som förnekar Treenigheten är inte sanna kristna, dvs kättare, och kommer dö i sina synder (Joh 8:24)
  Vänd om!

  Treenigheten välsigne dig

  SvaraRadera
 7. Jag känner en pingstvän och han säger att Jehovas Vittnen har rätt i detta med treenighetsläran, den är obiblisk.Men vi inom pingströrelsen måste följa traditionen såger denne pingstvän som är äldste.

  SvaraRadera
 8. Anonym,
  Det antyds att du är pingstvän, eller citerar du bara personen när du säger "vi inom pingströrelsen"?
  Det låter iallafall som att pingstvännen och äldste inte kan sin bibel. Det är tyvärr så bland kristna t.o.m. pingströrelsen idag att man inte kan Bibeln, ja att t.o.m. Jehovas vittnen kan Bibeln bättre!
  Jag kan försäkra att treenighetsläran är fullkomligt biblisk, annars skulle jag inte tro på den.
  Jag hänvisar till länkarna ovan i detta blogginlägg och även http://job25-masken.blogspot.com/2009/10/vad-ar-den-heliga-anden.html samt länkarna i det.

  SvaraRadera
 9. Det är märkligt hur illa dessa Jehovas Vittnen är på källkritik och att faktiskt kolla vad som står i källorna de citerar. De citat de gör är inte efter egen efterforskning, nej de klipper sina citat från Vakttornets utgivna skrifter.
  Vakttornet i sin tur klipper mer än gärna texter ur ett sammanhang och kan på så vis få ett textavsnitt att tala till deras fördel när det egentligen talar emot dem själva. Men det är vittnet omedvetet om, då han/hon inte ska kontrollera sanningshalten i Vakttornet, utan bara svälja allt som sägs med hull och hår.

  Vakttornet använder många gånger källor som är svåra att få tag i, ivarjefall för den som inte vet att utnyttja internet :)

  Varning JV, följande site avslöjar Vakttornet!
  Här är en sida som kollar vad det egentligen står i sammanhang som Vakttornet citerat i "Should you believe in Trinity?" (Bör man tro på treenighetsläran) http://www.bible.ca/trinity/trinity-jw-deceptions-top-ten-list-start.htm

  Det är en bra början för den som vill veta sanningen om JV

  SvaraRadera
 10. Tack för tipset, J
  Jag anade det och nu är det bekräftat.

  SvaraRadera
 11. Hej Bro!

  Jag har slutat att diskutera treenighetensläran med JV. Jag ber dem att läsa i Bibeln hög och tydlig följande:

  Guds barns liv i Anden (Rom 8:9-17)

  9 Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. 10 Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull men Anden är liv för rättfärdighetens skull. 11 Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.

  12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. 13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba!* Fader!" 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 17 Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.

  And let the Holy Spirit do the rest!
  GVD. Alex.

  SvaraRadera