Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 26 oktober 2009

Dagens evangelistiska bibelord #19

Apostlagärningarna 19:8-10
Sedan gick han [Paulus] in i synagogan och under tre månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men där fanns några som förhärdade sig och inte ville tro utan talade illa om 'den vägen', så att alla hörde det. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig, och varje dag höll han samtal i Tyrannus hörsal. Detta pågick under två år, så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord.

Många förhärdar sig, alla blir inte frälsta, men om alla bara fick höra Herrens ord!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar