Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 14 oktober 2009

Kvinnliga ledare och lärare + Ulf Ekman biblisk!!?

Ja, jag läste rätt!
Pelle Hörnmark förblir obiblisk.

Hörnmark: "Det handlar om en övertygelse om att ingen tjänst är begränsad för enbart män." och "jag [är] övertygad om att vi är på rätt väg, för oss" (betoning tillagd)
Personliga övertygelser är irrelevanta. Bok, kapitel och vers är relevant.
Argumentationen verkar gå såhär:
Anethe Carlsson, pastor i Filadelfia Stockholm: "Obalansen mellan könen kommer in vid syndafallet och har suddats ut genom Jesus. Och vi ser hos Jesus att han inte hade några problem att anförtro kvinnor viktiga uppdrag." - ja för vi vet ju alla att det egentligen bara är Jesu ord i evangelierna inom citationstecknen efter Jesus sade kolon som verkligen är Guds Ord...?
Hörnmark: "helheten pekar på en upprättelse i och med Jesus försoningsverk."
Det grundar sig alltså på att "obalansen mellan könen" kommer in med syndafallet och ut med Jesus. Jag trodde det var döden, Rom 5:12f. Märk att just ordet som valts, "obalans" är ett ord med negativ laddning och något negativt kan inte ha funnits innan syndafallet. Så vi behöver ge upp den här leken med ord och istället säga "könsroller." Fanns det inte könsroller innan syndafallet? Jag tänkte precis som Ulf Ekman svarade: "När Paulus resonerar [i 1 Tim 2:11-15] är det just i skapelsen som han hämtar sina argument."
Därmed inte sagt att könsrollerna inte blivit förvridna som med allt annat i syndafallet. Men det är tydligt att då Paulus går till skapelsen med denna så kan så inte vara fallet.
Ekman svarar helt bibliskt rätt och riktigt på de obibliska argumenten. Vad kan man tillägga. Pingstledarna idag är helt enkelt påverkade av vad samhället, andligt döda människor tycker, mer än Guds Ord.
Och så måste väl tilläggas att skillnad i roller - åtminstone inte i en Biblisk synvinkel - betyder underlägsenhet i natur. - Som i Treenigheten (se här.) Männen uppmanas av den påstådda kvinnohataren Paulus att älska sin hustru som sig själv Ef 5:25, 28, 33 märk den slående likheten med budet om sin nästa, eller "medmänniska"!

Tycker jag detta är roligt? Känner jag mig överlägsen? Nej, jag är en smutsig mask som krälar i stoftet inför min Herre. Guds Ord har högst auktoritet. Världen tycker inte om denna ståndpunkt. Inte många kristna i detta land heller. Så Jag kom fram till denna, motvilligt, som med det mesta. Jag klarade inte av att bortförklara verserna (t ex 1 Kor 14:33-35, 1 Tim 2:11-15, 3:2). Jag märkte att synden var hos mig själv med min ovilja att underkasta mig Guds Ord, min vilja att bortförklara det. Jag var inkonsekvent. Jag fick omvända mig!
Mina tvivel började när jag såg en en debatt mellan bl a Lars Gårdfeldt och Sten-Gunnar Hedin. Försöker återge det: Gårdfeldt ställde frågan "Varför har ni kvinnliga pastorer/förkunnare när det också står att det är förbjudet i Bibeln." Hedin svarade "För det var det i samhället på den tiden." Gårdfelt: "Det är ju det vi säger om homosexualitet också!" Det finns frågor där detta kan vara ett legitimt argument men inte när det Bibeln är helt igenom konsekvent, ända från skapelsen!

4 kommentarer:

 1. Hej! Jag har skrivit om detta här: http://barnabasbloggen.blogspot.com/2009/10/ulf-ekman-och-kvinnliga-forestandare.html
  Jag har inte precis samma syn som du, men jag vill visa att den bibliska grunden för kvinnligt ledarskap är betydligt starkare än vad du gör gällande i din text.
  Jag önskar dig allt gott och Guds välsignelse!

  SvaraRadera
 2. Hej och tack för din kommentar, Jonas!
  Jag hoppas mig inte ha "gjort något gällande." Vet iallafall att mitt samvete är rent.

  Vill klargöra att jag här talat om kvinnor i undervisande och ledande position över män i en församling. Det finns mycket exempel i Bibeln på att Kvinnor får vara i tjänst på många sätt i en församling och bedriva verksamhet - vilket ju påpekas i de texter du länkar till i ditt blogginlägg.

  Frid

  SvaraRadera
 3. Bibelordet Paulus hänvisar till gällde mötesstrukturen som var på platsen.Man måste läsa bibelordet i sitt sammanhang och i sin helhet för att förstå det.I Bibeln talar t.ex Paulus om att Kvinnor bör be med täckt huvud.Anledningen till detta var att på Paulus tid ansågs en kvinna som bad eller profeterade utan att ha något på huvudet som prostituerad.Paulus ville därmed skydda kvinnorna och församlingen och vittnesbördet.
  Det är viktigt att inte tappa fokus på vad Jesus kallat varje man..OCH..kvinna ut i evangeliets tjänst,efttersom Jesus SJÄLV TALAR OM DETTA I STT ORD..samt att vi inte skall låta oss förvillas av världens sätt att se ned på och förakta kvinnor.Ingen får tro att Gud gjort skillnad på kvinnor och män på detta sätt,även om en hel del hävdar motsatsen.Dessa kan oftast vara styrda i sitt makthierkatiska manliga tänkande samt vara drivna av en oförsonlig religiös ande.Vi måste vara vakna och inte låta Satan lura oss,även här!Varför skulle inte Gud kalla 50% av sin skapelse till tjänst för honom,och diskriminera den andra hälften?Står det i Bibeln att..-Ni män..gå ut till..etc.etc.Vi behövs alla och tillsammans.Gud kallar kvinnor till ämbeten som Parorer,Evangelister..och även det Profetiska ämbetet som jag själv innehar.Det viktigaste är dock inte tjänsten utan att jag får tillhöra GUDS folk.Paulus hade f.ö kvinnor som medarbetare,och det fanns också husförsamlingsföreståndare som var kvinnor.Att paulus beskriver i ett bibelord att..:Kvinnan skall tiga i församlingen har att göra med att det blev oreda i församlingen pga av att män och kvinnor satt åtskiljda och att då kvinnorna brukade ropa till sina män..Paulus ville ha ordning,och så enkelt handlar detta om.Om Satan vill få oss att tro annorlunda har han verkligen lyckats med sitt onda uppsåt.Detta är inte att respektera Ordet1Vi har också exempel på t.ex Ester i gamla testamentet och exempel på en kvinnlig profet.Många kan ha profetians gåva,men alla har inte ämbetet.Jesus upphöjer kvinnan och visar i sitt handlande och bemötande att hon är värd all respekt och kärlek.Kvinnor idag får möta så mycket förakt och hat i en värld som djävulen har i sitt våld.Vi behöver kasta av oss de ´skygglappar´som vi ovetandes kan ha,,eller fått genom felaktig förkunnelse eller annan påverkan.Mina förklaringar här är inga påhitt.
  Allt gott! Viola Fredriksson Profet

  SvaraRadera
 4. Viola Fredriksson
  Bibeln förbjuder som sagt kvinnliga pastorer med hänvisning till skapelseordningen 1 Tim 2:11-15, 3:2. Försök att bortförklara den med kulturellt sammanhang, liksom man gör med homosexualitet. Det går inte för det hänvisas till skapelsen. Som sagt, finns mycket exempel i Bibeln på att kvinnor ska vara i tjänst på många sätt, som t ex profet eller evangelist enligt vilken kallelse hon fått. Om någon kvinna tror att hon är kallad till pastor så inbillar hon sig eftersom Gud inte skulle ändra sig och göra sånt som går emot Hans Ord. Om någon säger sig vara profet men talar emot Guds Ord så är det inbillning eller falsk profetia.
  Frid

  SvaraRadera