Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 10 oktober 2009

Dagens evangelistiska bibelord #3

Apostlagärningarna 3:6-7
Petrus sade: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!" Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister.

Petrus och Johannes gick till templet för att be (v1), men Gud hade lite andra planer!
De nöjde sig inte med ett mirakel heller. När helandet drog till sig uppmärksamhet tog Petrus inte åt sig äran för detta utan gav äran åt Gud och tog tillfället att predika evangeliet för alla (v12-13). Märk att som i förra kapitlet visade han att de brutit Guds Lag genom att döda Jesus, sedan de goda nyheterna att Jesu död var för deras synder, att Han återuppstod, att profetiorna blivit uppfyllda, och att det är nödvändigt att omvända sig för att bli frälst (v19).
Vissa är skeptiska mot Bibeln för den innehåller mirakel, men om bara 1 Mos 1 är sant och Gud är allsmäktig och skapat hela universum så är det inget annat än logiskt att tro att Gud kan göra vad som helst annat. Ett ännu större och viktigare mirakel än att fysisk sjukdom blir botad är när Gud återuppväcker den andligt döda syndaren och ger henne omvändelse och frälsning (v20, 26)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar