Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 28 oktober 2009

Dagens evangelistiska bibelord #21

Apostlagärningarna 21:27-30
De sju dagarna närmade sig sitt slut, när judarna från Asien fick se Paulus i templet. De hetsade då upp hela folkmassan, grep honom och ropade: "Israelitiska män, hjälp oss! Det är den här mannen som överallt undervisar alla och talar mot vårt folk och mot vår lag och denna plats. Och nu har han dessutom tagit med sig greker in i templet och orenat denna heliga plats." De hade nämligen tidigare sett Trofimus från Efesus ute i staden tillsammans med Paulus och räknade med att Paulus hade tagit honom med sig in i templet. Hela staden kom i rörelse, och folk strömmade till. De grep Paulus och släpade ut honom ur templet, och genast stängdes portarna.

Falska rykten och ilska var ett resultat av hur Paulus förkunnat. John Wesley sa till sina evangelistlärlingar att när de predikade, skulle folk antingen bli arga, eller bli konverterade, dvs. inget "Jesus älskar dig"-budskap som går hem hos folkmassan, utan om synd, Lagen, rättfärdighet, domen och Helvetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar