Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 26 oktober 2009

Ett huvud fullt av svammel!

(Charles Spurgeon)

"Jag hatar fåfängligheter, men Din Lag älskar jag!" Psalm 119:113

Många av er vet mer om era tidningar och romaner--än vad Gud skrivit! Många av er kommer läsa en roman från början till slut, och vad får ni för det? Ett huvud fullt av svammel när ni är färdiga! Men ni kan inte läsa Bibeln--den fasta, varaktiga, betydande och mättande födan lämnas oäten, inlåst i det bortglömda skåpet--men vad som helst som människor skriver, en dagens best-seller--glufsar ni i er!

"Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden!" Kolosserbrevet 3:2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar