Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 27 oktober 2009

Dagens evangelistiska bibelord #20

Apostlagärningarna 20:18b-21
[Paulus]: "Ni vet hur jag uppträdde hos er hela tiden, från första dagen jag kom till Asien, hur jag tjänade Herren i all ödmjukhet, under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas anslag. Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen, och jag har uppmanat både judar och greker att de skall omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus.


Sikta på Omvändelse Hellre Än ett Beslut

När du vittnar, skilj dig från tanken att du bara är ute efter "beslut för Kristus." Vad vi ska vara ute efter är omvändelse i hjärtat. Detta är Lagens syfte, att ge insikt om synd. Hur kan någon omvända sig om hon inte vet vad synd är? Om ingen omvändelse sker, sker ingen frälsning. Jesus sa "om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under" (Luk 13:3). Gud vill inte att någon skall gå förlorad utan att alla ska omvända sig (2 Petr 3:9).

Många förstår inte att en själs frälsning inte är en beslutsamhet att ändra livsstil, utan att "omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus." Den moderna idén om framgång i evangelisation är att relatera hur många blev "frälsta" (dvs. hur många bad "frälsningsbönen"). Detta främjar en "inga beslut, ingen framgång"-mentalitet. Så borde det inte vara, för kristna som är ute efter beslut i evangelisation blir modfällda efter en tids vittnande om "ingen fördes till Herren." Bibeln säger att när vi sår evangeliets goda utsäde, sår en och skördar en annan. Om du troget sår utsädet, kommer någon att skörda. Om du skördar, är det för att någon har sått innan, men det är Gud som får utsädet att växa. Om Hans hand inte är över personen som du leder i en överlåtelsebön, om det inte finns någon gudagiven omvändelse, kommer du stå kvar med en dödfödd i dina händer, och det är inget att glädjas över. Vi bör mäta vår framgång över hur troget vi sådde utsädet. På så sätt kommer vi undvika att bli modfällda.

"Om du inte omvänt dig, kommer du inte se insidan av Guds rike." Billy Graham

Översatt, originaltexten finns här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar