Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 10 oktober 2009

Obamakulten

Bön till Obama


Barnen sjunger lovsånger till Obama - en av verserna går "röd och gul och vit och svart gör detsamma har han sagt"...!!!???lol


Obama får Nobels fredspris
Aftonbladet, GP, DN, SvD, Dagen

Kejsarkulten verkar vara återupplivad...

Obama älskar alla barnen?

Krig är fred, frihet är slaveri, okunskap är styrka

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar